Giới thiệu

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN CÔNG NGHỆ CAO DREAM GARDEN

Chuyên cung cấp uy tín

Áp dụng thành công công nghệ cao vào nông nghiệp

Vì sức khỏe người tiêu dùng là trên hết

Thay đổi xu thế sử dụng rau

Sự hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Mức giá hợp lý được người tiêu dùng chấp nhận

Làm vì sở thích và đam mê, xuất phát từ tâm chú trọng đến sự phát triển bền vững

0
Sản phẩm
0
+
Khách hàng hài lòng
0
Khách hàng quay lại
0
Khách hàng thường xuyên
DREAM

Slogan: Rau an toàn vì sức khỏe là vàng

Tầm nhìn: Trở thành vườn rau tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào nông nghiệp, cung cấp rau sạch vì sự phát triển bền vững và sức khỏe cộng đồng huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, và khu vực Miền Trung.

Sứ mệnh: Cung cấp nguồn rau sạch mọi nơi, mọi lúc cho thị trường huyện Núi Thành, Quảng Nam và khu vực Miền Trung với chất lượng hoàn hảo và giá cả hợp lý

Chuyên nghiệp
98%
Uy tín
100%
Chất lượng
95%
Tận tình - Chu đáo
100%