Thời hạn thanh toán

  • Với đơn hàng có phương thức thanh toán là chuyển khoản, sau khi gọi điện xác nhận nội dung đơn hàng với người nhận hàng, Shop USA Today sẽ giữ hàng trong vòng 24h đồng hồ
  • Vui lòng chỉ tiến hành chuyển khoản tiền hàng sau khi nhận được điện thoại xác nhận của shop
  • Sau 24h, nếu việc thanh toán vẫn chưa hoàn tất, đơn hàng sẽ tự động bị huỷ
  • Nếu bạn muốn thực hiện chuyển khoản trễ hơn 24h sau thời điểm đơn hàng được xác nhận, vui lòng liên hệ trước với Shop USA Today để xác nhận các sản phẩm bạn đặt còn đủ hàng và tổng giá trị đơn hàng
  • Trong trường hợp đặc biệt, các bạn có thể liên hệ trực tiếp để yêu cầu Shop giữ hàng lâu hơn. Trong điều kiện cho phép, Shop USA Today sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng mong muốn của các bạn khách hàng
  • Nếu khách hàng tự ý chuyển khoản trễ không liên lạc trước và có sự thay đổi về tồn kho hay giá sản phẩm so với thời điểm đơn hàng được xác nhận lần đầu tiên, Shop USA Today sẽ liên lạc lại để báo huỷ đơn và chuyển khoản trả lại khách hàng. Trường hợp này, phí chuyển khoản do khách hàng chi trả
Bình luận