Tài khoản ngân hàng

Bạn có thể chuyển khoản cho Shop vào 1 trong 2 tài khoản

  • VIB : 604704060083139
  • Standard Chartered : 99221724499

Thông tin chi tiết tài khoản sẽ được email hướng dẫn khi bạn hoàn thành đặt hàng

Bình luận